strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Plaga barczatki puchowicy

 
Jak tego dokonaliśmy . . .

Najpierw sformułowaliśmy trzy afirmacje:

"Wszystkie drzewa i krzewy w parku są wolne od szkod-
ników. Chodzi przede wszystkim o gąsienice i larwy, przedstawione na zdjęciu dołączonym do tego wpisu. Niniejszy HealingSheet powinien je wszystkie wypłoszyć; ma on zawierać wszelkie informacje, które dalszy pobyt larw czynią tak nieprzyjemnym, jak tylko jest to możliwe oraz wzbudzić w nich chęć, aby jak najszybciej opuściły park. Również w przyszłości ogród i park pozostaną wol-
ne od tych szkodników. Larwy-nosoda"
 

"Wszystkim zaatakowanym drzewom i krzewom udaje się w znacznie większym stopniu niż dotychczas dostarczyć
do liści substancji, która zapobiega dalszemu zżeraniu liści przez larwy. Larwy-nosoda"

oraz:
   
"Wszyscy naturalni wrogowie larw przybywają w wielkich ilościach, aby pomóc w ich eliminacji. Larwy-nosoda"
Zdjęcia zostały przyporządkowane wpisom w HealingSheet jako zdjęcia-nosody. QUANTEC zaopatrzył je w potencje homeopatyczne.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH