strona główna    kontakt    metryczka


Zalecana lektura

 

Informacja o książce


Zamówić książkę


Niniejsza książka pojawiła się w tym samym roku co QUANTEC. Mimo że została wydrukowana przez nasze wydawnictwo i nie była dostępna w księgarniach, stała się bestsellerem. Wyjaśnia ona nie tylko podstawy, które prowadziły do budowy QUANTECA, lecz również dostarcza informacji o samym twórcy urządzenia, którym jest Peter von Buengner. Uważamy, że właśnie w dzie- dzinie biokomunikacji, która ma tak szerokie możliwości zasto-sowania, ważne jest wiedzieć, jaki umysł stworzył tę ideę i jak  ją wprowadził w życie.

Tematy są różnorodne i w dużym stopniu skłaniają przy czytaniu do porzucenia starych dogmatów i do spojrzenia na wiele spraw z nowej perspektywy.
Jak zdradza już sam tytuł, wachlarz poruszanych tematów rozpościera się od "czasu snu" australijskich Aborygenów po fizykę kwantową, które łączy ze sobą więcej niż możnaby na pierwszy rzut oka przypuszczać.

W drugiej części książki chodzi o inne spojrzenie na choroby i wynikające z tego terapie. Peter von Buengner opisuje tu doświadczenia ze swojej pracy z pacjen- tami w sposób zrozumiały również i dla laika.

Książka nadaje się jako lektura własna i jako prezent. "Fizyka i czas snu" jest dostępna jest w językach angielskim, niemieckim i hiszpańskim.


Cena 17,00 Euro.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH