strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Biały szum

 
Interfejs ze świadomością

Diodę, która wytwarza biały szum, można sobie wyobrazić jako lampę kwarcową, używaną wczesniej w telewizorach lub w odbiornikach radiowych. Szum otrzymał atrybut "biały", ponieważ obraz uzyskany na czarnym ekranie przedstawia miga-
jące, białe kropki; wygląda to podobnie jak na ekranie telewizyjnym po zakoń-
czeniu programu. Sam szum diody QUANTECA jest porównywalny z odbiorikiem radiowym, ustawionym między dwiema stacjami nadawczymi, który raz głęboko dudni, raz wysoko gwiżdże, po czym znów szumi na średnich częstotliwościach - zupełnie przypadkowo i bez widocznego wzoru.

Jednakże w momencie, gdy szum ten nawiązuje kontakt ze świadomością, ulega on zmianie. Zmiany te mogą zostać przez komputer elektronicznie przetworzone
i zinterpretowane. QUANTEC wykorzystuje tę mozliwość interakcji ze świadomością
i przy pomocy białego szumu znajduje odpowiednie wpisy w swoich bazach danych (są to np. afirmacje, akupunktura, esencje dr Bacha, homeopatia, koloroterapia).

Dioda, jako interfejs między świadomością a maszyną, jest od ponad 30 lat
obiektem badań naukowych. Wyniki są jednoznaczne. Niezliczone serie testów
na ludziach i na zwierzętach udowodniły, że diody z białym szumem mogą służyć jako interfejs między różnymi formami świadomości a komputerem. Francuz René Peoc'h dowiódł nawet w swoich eksperymentach w laboratorium snu, że funk-
cjonuje to również w stanach innych niż stan normalnej świadomości czuwania.
W ramach projektu dotyczącego świadomości globalnej  bada się obecnie nawet świadomość wszystkich ludzi na naszej planecie łącznie.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH