strona główna    kontakt    metryczka


Wyposażenie QUANTECA®

 
QUANTEC ma wiele właściwości, których w takim zestawieniu nie posiada żadne inne urządzenie.

1. Dioda z białym szumem
QUANTEC jest obecnie najnowocześniejszym urządzeniem w dziedzinie instrumentalnej biokomunikacji i ma największe doświadczenie w zastosowaniu diod generujących biały szum. Większość innych urządzeń na rynku pracuje w oparciu o tzw. generatory pseudolosowe (PRNG) i jak już z samej nazwy wynika, nie mają one tych samych możliwości interakcji ze świadomością i z polami morficznymi jak "prawdziwe" generatory (TRNG). Istnieją nawet badania naukowe, które dowodzą, że wyników, które można osiągnąć poprzez QUANTEC wogóle nie da się uzyskać bez diody z białym szumem. Tutaj więcej informacji na ten temat.

2. Kwantowe splątanie
Obok fal skalarnych Quantec przekazuje również informacje poprzez procesy znane w fizyce kwantowej jako „ efekty nielokalne”.

3. Zautomatyzowane napromieniowywanie
QUANTEC realnie napromieniowywuje obiekty docelowe. Każdy termin terapii ukazuje się na monitorze i napromieniowywanie jest na Państwa oczach realizowane.

4. ExpertScan
QUANTEC, jako jedyne urządzenie dostepne na rynku, zawiera moduł wskazujący psychosomatyczne podłoże chorób.

5. Inne

QUANTEC jest dostępny w 13 językach. Bazy danych zawierają ponad 100.000 środków. Jest to najczęściej sprzedawany system komputerowy z dziedziny instrumentalnej biokomunikacji i jednocześnie pierwszy system tego rodzaju, który został uznany przez jeden z niemieckich uniwersytetów  za wart tego,  aby go przetestować. QUANTEC jest po prostu czymś wyjątkowym . . .

 

© 2013 by QUANTEC GmbH