strona główna    kontakt    metryczka


 
Instrumentalna biokomunikacja w walce z nicieniami

Skuteczna pomoc urządzenia QUANTEC® na dużej afrykańskiej farmie roślin ozdobnychHrabiowie Szapary prowadzą dużą plantację roślin ozdobnych w Kenii. Od marca 2004 roku naświetla się tam głównie uprawy hypericum (dziurawca). Rośliny były mocno zaatakowane przez nicienie. A to historia, zapisana przez hrabinę Szapary, o zastosowaniu QUANTECA® na farmie „Wildfire Flowers” w Neivasha w Kenii:

 
  Uszkodzone korzenie hypericum
„W roku 2003 posadziliśmy na 20 hektarach dwie odmiany hypericum – Pinky Flair
i Sugar Flair. Na początku 2004 roku korzenie roślin zostały zaatakowane przez nicienie (meloidogyne spp), co spowodowało utratę 1/3 upraw. Robaki te atakują
system korzeni (por. zdjęcie obok), ranią tkankę
i powodują, że roślina staje się podatna na zakażenia wtórne, które w najgorszym wypadku mogą ją całkowicie zniszczyć. Trzeba było natychmiast reagować, aby zapobiec utracie całego plonu i roślin.

Hypericum jest rośliną ciętą; odcina się go od macierzystego krzewu. Roślina ta jest znana ze swojej podatności na zakażenia nicieniami. Problem ten pogarsza dodatkowo niedostatek gliny w wulkanicznych glebach terenów wokół Naivasha. Zanim zaczęliśmy uprawiać hypericum, nie mieliśmy żadnych doświadczeń z nicieniami; tym lepiej je potem poznaliśmy. Na naszym polu widniały duże, owalne plamy – miejsca bardzo zahamowanego rozwoju roślin odgraniczały się od zdrowego otoczenia. Wiele roślin obumarło, najczęściej zaraz po ich przycięciu.

 
Strefa zaatakowana; na drugim
planie rośliny nie objęte plagą

 
Najpierw zwalczaliśmy nicienie metodami konwencjonalnymi. Spryskiwaliśmy rośliny różnymi środkami (Nemacur, Temik, Vydate, Rugby) według ściśle określonych planów. Żaden z tych środków nie miał jakiegokolwiek wpływu na populację szkodników. Szybko straciliśmy kontrolę nad plagą. W marcu 2004 roku zakupiliśmy urządzenie QUANTEC® i od razu zaczęliśmy je stosować. Równocześnie, zamiast nieskutecznych, chemicznych insektycydów skorzystaliśmy z pomocy produktów biologicznych i sprzymierzeńców.QUANTEC®  w akcji

Część upraw, na której rosło hypericum, podzielono na ponumerowane wycinki, które sfotografowano potem z lotu ptaka (zdjęcie GPS). Każde z tych pól zostało przez QUANTEC® indywidualnie zeskanowane, a następnie poddane indywidualnej terapii. Opracowaliśmy bardzo dokładne programy dla każdej fazy rozwoju roślin: najpierw dla gleby, aby stworzyć idealne warunki dla nasion, potem dla kolejnych stadiów wzrostu, dla zbiorów, przewozu z pól, pakowania, podróży do miejsca docelowego, rozpakowywania, aukcji, aż do wazonu kwiatowego ostatecznego odbiorcy. Dla każdego z tych etapów stworzyliśmy doskonałe warunki i doskonałe środowisko dla doskonałych roślin, by żyły jak najdłużej ku zadowoleniu wszystkich. W ten sposób każde z ponumerowanych pól otrzymało swoją indywidualna terapię, wyszukaną przez QUANTEC®. Średnio napromieniowujemy pola przez ok. dwa miesiące. Potem skanujemy je na nowo celem znalezienia aktualnych zakłóceń i problemów i tworzymy nowy program terapii (HealingSheet). Dla pełnej kontroli wysyłamy próbki ziemi do specjalistycznego laboratorium w Holandii, by przeliczono w nich nicienie.

Wynik . . .

 
   
 
Od początku marca 2004 roku naświetlaliśmy uprawy hypericum urząd-zeniem QUANTEC®, przy równoczesnym zastosowaniu sprzymierzeńców i innych środków biologicznych. Wyniki są wysoko pozytywne. Ogólne wrażenie: na farmie zaszły głębokie zmiany.

Wzrost roślin po przycięciu jest w dużym stopniu lepszy niż poprzednio.
Na więk-szości pól liczba nicieni obniżyła się do poziomu, który można zaak-ceptować. Tam, gdzie liczba nicieni jest jeszcze wysoka, wydaje się, że rośliny dobrze dają sobie radę z plagą.

Miało też miejsce bardzo dziwne zdarzenie. Na jednym z pól liczba nicieni wzrosła od marca 2004. Właśnie na tym polu zbiory były największe i najlepsze jakościowo od czasu powstania farmy.

Ostatnie wyniki aukcji w Holandii wykazują, że nasze dostawy zostały zakwalifikowane do wyższych kategorii jakościowych, zarówno pod względem wielkości oraz koloru owoców, jak
i szybszej regeneracji po długim transporcie z Afryki.

QUANTEC® nie jest jedyną nowością, jaką zastosowaliśmy na naszej farmie, ale nie mamy żadnych wątpliwości, że w dużym stopniu przyczynił się do osiągniętych sukcesów.”

Przemyślenia końcowe

Na przykładzie wyżej opisanej historii widzimy, że wysoko toksyczne środki chemiczne nie spełniły oczekiwań. Sytuacja gospodarcza właścicieli firmy była motorem do zmiany kierunku myślenia. Działanie QUANTECA® w połączeniu
z biologicznymi środkami ochrony roślin było bardzo skuteczne. W tradycyjnym myśleniu, opartym o związki przyczynowe, problem wynika z plagi nicieni. Myślenie ekologiczne natomiast jest bardziej zróżnicowane przy wykorzystaniu uzyskanych informacji. Według relacji państwa Szapary również rośliny
z niewielkiej ilości pól, na których populacja nicieni nie zmalała, dobrze się rozwijały.

Tak, jakby ktoś z góry chciał zwrócić uwagę, że nie chodzi tylko Nieważne jak. Liczy się to, że odpowiednio dopasowane do siebie środki ekologiczne – materialne
i bardziej subtelne – pokazały tu swoje możliwości. Metoda ta stanie się powszechna, chociaż nie ze względów ekologicznych, lecz z przy-czyn, które są dużo ważniejsze dla rolników: jest tańsza, zwalcza problemy, a przy tym przynosi rekordowe zbiory – pod względem ilości i jakości.o usunięcie problemu, ale o myślenie w kategoriach rozwiązań: pole najbardziej zaatakowane przez nicienie dało największy plon. Może właśnie rośliny na najbardziej zagrożonym polu były szczególnie chronione i wzmacniane przez QUANTEC®, dzięki czemu uzyskano
z nich rekordowe zbiory.

   
   
Nieważne jak. Liczy się to, że odpowiednio dopasowane do siebie środki ekologiczne – materialne i bardziej subtelne – pokazały tu swoje możliwości. Metoda ta stanie się powszechna, chociaż nie ze względów ekologicznych, lecz z przy-czyn, które są dużo ważniejsze dla rolników: jest tańsza, zwalcza problemy, a przy tym przynosi rekordowe zbiory – pod względem ilości i jakości.


Ogólnoświatowy serwis – oferta

Jeżeli mają Państwo jakiś ekologiczny problem – obojętnie jakiego rodzaju – i szukają rozwiązania przy pomocy własnego urządzenia QUANTEC®, przyjedziemy na miejsce. Nasza oferta obejmuje naukę obsługi urządzenia oraz zaprogramowanie go na konkretne rozwiązanie problemu. Całość bez kosztów, poza pokryciem kosztów naszej podróży (lot klasą ekonomiczną) – na cały świat. 

© 2013 by QUANTEC GmbH