strona główna    kontakt    metryczka


 
Praca z końmi austriackiej mistrzyni narodowej -
Elfi Köttner

Sabine Heüveldop

Zrozumienie, że ograniczenia w odnoszeniu sukcesów, poważne choroby oraz związane z nimi objawy stanowią zaledwie koniec długiego łańcucha dolegliwości rozwijało się z czasem, także w medycynie weterynaryjnej. W końcu rozpoznano, że nie ma większego sensu wyłącznego leczenia symptomów na końcu tego łań-
cucha. Szczególnie w terapii koni coraz większy nacisk kładzie się na leczenie ca-
łościowe. Podstawą jest świadomość, że  uzdrowienie to znalezienie i wyleczenie przyczyn jakiejś dolegliwości.


Pozytywne wyniki terapii przekonały Elfi Köttner. W międzyczasie została już użytkownikiem QUANTECA®. (zdjęcie Sabine Heüveldop)

Jednak właśnie przy badaniu przyczyn - mimo wyszukanych metod diagnostycznych - właściciele koni, terapeuci i weterynarze często poznają własne granice. Bioko-
munikacja instrumentalna stanowi ewidentną możliwość uzyskania ważnych da-
nych o pacjencie. Przy pomocy nowoczesnych systemów można nie tylko zapisać wyniki diagnoz, lecz często też odtworzyć związki przyczynowe. W wielu wypad-
kach wskazówki te zostają potwierdzone przez właścicieli zwierząt. Ponieważ pe-
wne przeszłe wydarzenia zostały przez właścicieli koni zapomniane lub nawet nie były im nawet znane, nie mogły zostać uwzględnione we wcześniejszej anamnezie. W niektórych wypadkach analiza przynosi całkowicie nowe punkty odniesienia, które przez zwykłe metody diagnostyczne nie zostały rozpoznane. Doświadczyła tego również Elfrieda Köttner, kiedy próbowała zgłębić przyczynę ciągle powraca-
jącego chromania swojej klaczy Zedes.

Elfrieda Köttner i Rudi Blaumauer prowadzą ośrodek rozpłodowy koni noriker
w Stössing (Dolna Austria). Elfi jest tam odpowiedzialna za kształcenie i trening swoich wychowanków, w dużej mierze pochodzących z własnej stadniny. Jej pa-
sją jest jazda kowbojska. W scenie westernowej Elfrieda Köttner awansowała
już ze swoimi ciężkimi końmi z roli outsiderki do stałej pozycji list rankingowych. Największe sukcesy w zawodach odniosła z klaczą Zedes z hodowli noriker; na jej konto idą zwycięstwa i dobre miejsca w ciężkiej klasie reining, a nawet zwycięstwo w mistrzostwach Austrii.

Kiedy Zedes zaczęła utykać, a weterynarze nie mogli ostatecznie ustalić przyczyny jej chromania, Elfi Köttner, która sama studiowała medycynę, zaczęła szukać alter-
natywy. Uczennica jazdy konnej zwróciła jej uwagę na instrumentalną biokomu-
nikację. Przeprowadzona analiza dała ostateczna wskazówkę: pęknięcie rzepki było oczywistą przyczyną poważnych ograniczeń ruchu klaczy. Elfi Köttner rozpo-
znała związek urazu z upadkiem, jakiego Zedes doznała na łące w wieku 2 lat. Skaleczenie kolana było wtedy co prawda badane, ale pęknięcia nie wykryto. Ponadto analiza wykazała u klaczy niedobór witaminy B, pasożyta mózgu oraz bezobjawową infekcję wirusem herpes.

Dobrze zagojona: o ranie ciętej
Franki świadczy jeszcze blizna
na spodniej części języka.
(zdjęcie:
Sabine Heüveldop)


Drugim przypadkiem ze stajni Köttner jest Franka, która swoim ciągłym zmęczeniem i brakiem sił przysparzała właścicielce trosk. Przy zmianie zę-
bów z mlecznych na stałe młoda klacz skaleczyła sobie język. Analiza QUANTECA® wykazała zwią-
zek nie tylko z tym urazem, lecz również zaczy-
nający się problem raka jelit, odpowiedzialnego oczywiście za zły stan ogólny klaczy. Poza tym, przez celowy wybór i sprawdzanie baz danych ustalono, że Franka była dosiadana na źle dopa-
sowanym siodle i że jej 4 i 5 krąg szyjny przesu-
nęły się w prawo. Diagnozę te potwierdził póź-
niej osteopata, który skorygował kręgi. W wy-
niku napromieniowywania przez QUANTEC® skaleczenie języka szybko się wygoiło, a póź-
niejsze kontrole nie wykazały już więcej choroby nowotworowej. Koń prezentował się coraz bardziej żywotnie, a praca znowu sprawiała mu widoczną radość.

„Zgodności diagnoz osobiście głęboko mnie poruszyły“, opowiada Elfi Köttner,
choć pozostała pewna sceptyczność wskutek niewyjaśnionej metody. „Dlatego był to z pewnością mój osobisty test, by przekonać się o niezawodności QUANTECA®, gdy przeprowadziłam analizę włosów z ogona Bruni. Chciałam wiedzieć, czy system potrafi naprawdę rozpoznać dawne wydarzenia i choroby; w terapii naszych koni stanowiłoby to ogromną zaletę.“

4-letni Bruni uchodził za konia z zaburzeniami i ciężkimi problemami psychicznymi
i postępowanie z nim było trudne. Elfi Köttner uratowała go od pójścia na rzeź. Dzięki cierpliwości i umiejętnościom jeździeckim udało jej sie krok po kroku zdobyć zaufanie konia. Jednakże w wieku 5 lat ten koń noryjski uległ ciężkiemu wypadkowi spadając 12 metrów wgłąb studni i był tam uwięziony wiele godzin, zanim w końcu - w spektakularnej akcji - wyciągnięto go dźwigiem z dziury w ziemi. Zaskakujące było, że wypadek ten nie spowodował widocznych, wartych wzmianki okaleczeń zwierzęcia. Jednak mimo tego dwa lata później koń nie był całkowicie w porządku: cierpiał na brak apetytu, jego rozwój fizyczny nie był optymalny, podczas jazdy ciągle popełniał błędy taktyczne i zwracał na siebie uwagę nagłymi wybuchami temperamentu.

Elfi Köttner poddała włosy z ogona Bruni analizie przy pomocy QUANTECA® i o-
trzymała kompleksowy wynik. Sprawdzane bazy danych, między innymi z takich kręgów tematycznych, jak: homeopatia, kwiaty Bacha, osteopatia, sole Schüsslera
i medycyna ortomolekularna, dały  w "Healing Sheet" - dwa lata po wypadku - następujące wskazówki:

- urazy w części lędźwiowej kręgosłupa,
- stan zapalny w jamie ustnej,
- nagromadzenie płynu w uchu wewnętrznym,
- robaczyca,
- brak minerałów i witamin, a pod względem psychicznym:
- strach przed śmiercią,
- nienawiść i wściekłość.


Powyższe wskazówki, dotyczące dolegliwości fizycznych, jak i zaburzeń psychicz-
nych były jednoznacznie ściśle związane z traumatycznym przeżyciem wypadku. Przesunięcia kręgów lędźwiowych kręgosłupa były oczywistymi skutkami wypadku, w którym koń zadnią częścią w dół spadł wgłąb studni. Nagromadzenie płynu w uchu środkowym można było wytłumaczyć wyczerpującymi próbami konia wydos-
tania się z ciasnej dziury.
W analizie QUANTEC® wyszukał środki lecznicze, które można stosować w terapii przyczynowej problemu wyjściowego. Są to n.p. środki homeopatyczne, nosody, kwiaty Bacha i minerały. Na podstawie znalezionych środków leczniczych terapeu-
ta może wyciągnąć wnioski diagnostyczne. Przykładowo, w wypadku Bruni, kwiaty Bacha Cherry plum i Holly stanowiły wskazówkę napiętego stanu psychicznego konia. Konie, które potrzebują Cherry plum, przejawiają po terapii kwiatami Bacha duże napięcie wewnętrzne. Dają się prowadzić i ujeżdżać, lecz brak im spokoju
i opanowania. Przyczyna tkwi często w złych doświadczeniach, jakich koń nabył
w przeszłości. Środek homeopatyczny Sanukehl Salm, używany dla uzdrowienia jelit, wykazał związek z robaczycą.Znowu czerpią radość z pracy:
Elfi Köttner ze swoją norycką klaczą
Franką, która tryska zdrowiem.
(Zdjęcie: 
Sabine Heüveldop)


QUANTEC® wyszukuje jednak nie tylko po-
trzebne środki lecznicze, lecz również czasy przeprowadzenia i trwania koniecznych na-
promieniowywań. Przekazywanie tych uzdra-
wiających wibracji pacjentowi dzieje się - jak
i analiza surogatu - poprzez diodę z białym szumem, która stanowi serce urządzenia
(p. Comed 08/2006).

Terapia Bruni polegała na dwukrotnym, dwu-miesięcznym napromieniowywaniu poprzez QUANTEC®, w wyniku czego, mówi Elfi Köttner, zostały nawet usunięte  blokady kręgosłupa bez dodatkowego leczenia osteopatycznego. Bruni otrzymał dodatkowo Sanukehl Salm w postaci kropli dla uzdrowienia jelit. Celowe domieszki do paszy zapewniły wyrównanie niedoborów witamin i minerałów. Ta całościo-
wa terapia pomogła Bruni uzyskać dobry ogólny stan fizyczny, przy tym koń stał
się spokojniejszy i bardziej opanowany. Dla Elfi Köttner jest teraz partnerem, na którym może ona polegać.

Wnioski

Niezależnie od obecnego statusu naukowego, konkretne przykłady i wyniki empiryczne dostarczają terapeutom podstawę, aby ocenić możliwości i granice instrumentalnej biokomunikacji w praktyce. QUANTEC®, dzięki różnorodnym możliwościom konfiguracji baz danych, stwarza optymalne warunki dla terapii całościowej.

Autorka:
Sabine Heüveldop
Tekst & opracowanie graficzne
Mühlenbrok 11
48249 Dülmen
Tel. +49 (0) 25 94/8 46 34
Fax:+49 (0) 25 94/78 79 60
www.sabine-heueveldop.de
info@sabine-heueveldop.de

 

© 2013 by QUANTEC GmbH