strona główna    kontakt    metryczka


Out of Africa

 
Ratunek w ostatniej chwili
 
 

Kiedy dotarła do nas prośba o pomoc hrabiów Szapary z Kenii, było już prawie za późno. Nematody (robaki, które żywią się korzeniami roślin) tak masywnie zaatakowały 20 hektarów pól  hypericum (dziurawca), że roślinom po przy-
cięciu, groziło obumarcie.

Wysłaliśmy na miejsce naszego specjalistę od takich spraw, który za pomocą zdjęć satelitar-
nych zbadał objęte plagą pola, po czym poddał
je terapii.

Wynik: Zaledwie po trzech tygodniach rośliny  odżyły w takim stopniu, że przyniosły największe, a równocześnie najlepsze jakościowo zbiory od początku istnienia farmy. Gdy są Państwo zain-
teresowani, proszę przeczytać szczegółową relację hrabiny Szapary.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH