strona główna    kontakt    metryczka


Mszyce bukszpanu

 
Radionika w ogrodnictwie

von Peter von Buengner

23-go kwietnia 2003 stwierdziliśmy, że stożki bukszpanu, ustawione w donicach
z terakoty przed wejściem do firmy M-TEC AG, zostały masywnie zaatakowane
przez mszyce. Wykorzystaliśmy tę szansę, aby rozwiązać problem na drodze radioniki, a nie według rad, które można przeczytać na różnych stronach inter-netowych, o zastosowaniu środków owadobójczych lub o zwykłym odłamywaniu zaatakowanych gałęzi.   Gdybyśmy odłamali zaatakowane gałęzie, niewiele by zostało z drzewek bukszpanu.
Na zdjęciu można wyraźnie rozpoznać, że
atak mszyc był wyjątkowo silny.
 
   
Tutaj przykład z internetu zawierający wskazówki o zastosowaniu insektycydów oraz rada, by od-
łamywać zaatakowane gałęzie. W tym przypad-
ku jest to "Porada ogrodnicza" stacji radiowo-
telewizyjnej WDR:

Uwaga, mszyce bukszpanu!

"Znanym szkodnikiem jest miodówka bukszpanu. Ten gatunek mszycy pozostawia na liściach białą warstwę, przez co można go łatwo rozpoznać. Na początku inwazji zidentyfikowanie szkodnika nie jest jednak zawsze takie proste, ponieważ mszyce chętnie kryją się w gęstwinie liści drzewka bukszpanu. W zwalczaniu szkodników pomagają insektycydy, które zabijają zwierzęta, nie szkodząc drzewku bukszpa-
nu. Gdy mszyc jest mało, wystarczy odłamać zaatakowane pędy." (Cytat z porad ogrodniczych WDR)

Łagodne rozwiązanie QUANTECA® . . .

18-go czerwca, gdy już prawie zapomnieliśmy w M-TECu o mszycach, nasza sekre-
tarka, pani Köhler, wchodząc po podlewaniu roślin na dziedzińcu do budynku za-
komunikowała, że drzewka bukszpanu są już całkowicie zdrowe. Natychmiast to sprawdziliśmy i rzeczywiście: bukszpany wypuściły mnóstwo nowych pędów, wy-
glądały bardzo zdrowo, a mszyce prawie całkowicie znikły...

A tak tego dokonaliśmy:

Nasza praca radioniczna w zakresie ogrodnictwa, przy problemie jak wyżej opisany, obejmuje 4 etapy:
 1. Wytworzenie nosody z samego szkodnika; tutaj: nosody mszycy bukszpanu.
 2. Szukanie sprzymierzeńców, tzn. zwierząt, które mają takie mszyce w swoim jadłospisie, a gdy zostaną znalezione, wprowadzenie ich razem ze zdjęciem do odpowiedniej bazy danych.
 3. Sformułowanie odpowiedniej afirmacji.
 4. Zrobienie HealingSheet, w którym umieszcza się afirmację, nowo stworzoną nosodę mszycy bukszpanu oraz wpisy bazy danych ze sprzymierzeńcami.

1. Wytworzenie nosody mszycy bukszpanu


 
   


Proszę najpierw zrobić zdjęcie zaatakowanej rośliny, na którym szkodniki są dobrze widoczne. Potem w HealingSheet trzeba dokonać wpisu "mszyce drzewka bukszpanu nosoda" i wstawić do niego odpowiednie zdjęcie.

2. Tworzenie sprzymierzeńców


 
   

 
 

 
Szukanie sprzymierzeńców wykazało, że naturalny-
mi wrogami mszyc drzewek bukszpanu są zgłębce (osowate) i biedronki (podobnie jak prawie wszyst-
kich innych mszyc, np. żerujących na różach). Trzeba więc teraz zorganizować zdjęcia sprzymie-
rzeńców, żeby móc wysyłać tę informację drzewkom bukszpanu. Zdjęcia, jak te obok, przedstawiające sprzymierzeńców jedzących właśnie szkodniki, są oczywiście idealne dla tych celów! Zdjęcia należy również połączyć z wpisami w HealingSheet
i gotowe!

Wynik radionicznego napromieniowywania drzewek bukszpanu tymi zdjęciami może z jednej strony rzeczywiście zwabić biedronki i zgłębce, które wtedy całkiem realnie zjadają mszyce; z drugiej strony zaatakowana roślina, zaopatrzona w in-
formację o wrogach szkodników, jest dla mszyc wyjątkowo nieprzyjemna: ich instynkt ciągle je ostrzega, że w pobliżu znajdują się biedronki i zgłębce. Mszyce mają w ten sposób nieustanne poczucie bliskości śmiertelnego niebezpieczeństwa. Radioniczne napromieniowywanie informacją o wy-
żej wymienionych sprzymierzeńcach  nie zabija zatem mszyc jak środek owadobójczy, lecz prze-
konuje je, aby szukały sobie przyjemniejszego miejsca pobytu.

3. Sformułowanie odpowiedniej afirmacji


Wynik wyprzedza się tu czysto pozytywnymi zdaniami, jakby już miał miejsce.
W naszym wypadku została wysłana następująca afirmacja:

„Wszystkie trzy stożki bukszpanu są wolne od mszyc. Stożki bukszpanu są
zdrowe i dysponują wszystkimi siłami odpornościowymi, aby już w zarodku zwalczyć i usunąć choroby, stany niedoboru i szkodniki. Optymalny rozwój
i ozdoba dziedzińca - jakaż piękna!”

4. HealingSheet

 •  
  Należy założyć nowy obiekt, przyporząd-
  kować mu odpowiedni adres i nadać nazwę. Tu: "Dziedziniec stożków buk-
  szpanu".
 • Proszę teraz wstawić zdjęcie  obiektu docelowego. W tym wypadku zrobiono fotomontaż - zdjęcia trzech stożków bukszpanu zostały wycięte przy pomo-
  cy programu "Microsoft Photo Editor"
  i połączone w jedno.
 • Potem zrobią Państwo nowy HealingSheet i nadadzą mu nazwę. Tu: "Wzmocnienie
  i przeciwmszycowa  terapia bukszpanu".
 • Proszę teraz wstawić afirmację, nosodę
  i sprzymierzeńców oraz włączyć asystenta potencji/intensywności. Na koniec trzeba przeprowadzić skan generatora
  z bazami danych, które wybierają Państwo według własnych kryteriów
  i wysyłać wynik przy pomocy asystenta nadawania po ustawieniu w nim odpowiednich opcji.


Proszę kliknąć tutaj (czas pobierania: ok. 30s), aby obejrzeć HealingSheet, dzięki któremu uzdrowiliśmy drzewka bukszpanu i wypędziliśmy mszyce.

Podsumowanie

Również w ogrodzie można rozwiązać problemy na drodze radionicznej - bez zabijania środkami owadobójczymi i bez uszkodzenia roślin przez usunięcie za-
atakowanych gałęzi. Jak wynika z HealingSheet, zwłaszcza jeśli chodzi o wpisy
z zakresu "Pielęgnacja roślin i ogrodów" bazy danych "Ogród", wartość pH i rodzaj gleby (gliniasta, piaszczysta) może mieć coś wspólnego z plagą mszyc.  Atak mszyc na tak dużą skalę, jak to się stało z drzewkami bukszpanu na naszym dziedzińcu, jest możliwy wskutek zaburzenia sił odpornościowych roślin.

W tym miejscu powinno się zaznaczyć, że także mszyce mają prawo istnienia. Mimo iż szkodzą roślinom, służą jako pokarm innym zwierzętom, a te są z kolei częścią długiego łańcucha pokarmowego. Gdy wytępi się wszystkie mszyce środkami owa-
dobójczymi, zabierze się np. biedronkom ich główne pożywienie. Potem będzie mniej biedronek, które będą jadły mniej mszyc, z powodu czego znowu będziemy mieli coraz więcej roślin zaatakowanych przez mszyce. Te trzeba będzie znów zwalczać środkami owadobójczymi, przez co jeszcze bardziej zmniejszy się ilość biedronek. To jest spirala, która kręci się w złym kierunku.

 
   
Fotografia obok przedstawia drzewka bukszpanu po dwóch miesiącach radionicznego napromienio-
wywania; zostały pojedyncze mszyce. Widoczne jest, że bukszpany dobrze jednak dają sobie z ni-
mi radę. Została odzyskana równowaga, w której mszyce i bukszpany mogą koegzystować.
I tak powinno przecież być w przyrodzie...

 

© 2013 by QUANTEC GmbH