strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Plaga barczatki puchowicy

 
QUANTEC i jego szczęśliwa ręka do roślin

U nowo zasadzonych drzew, ze względu na
ich niską wysokość, można było przy pomocy drabiny dosięgnąć gniazd pasożyta i usunąć je.

U starszych drzew było to niemożliwe ze względu na wysokość, na której gąsie-
nice założyły swoje oprzędy. Zastosowano tu wyłącz-
nie napromieniowywanie QUANTECA. Na zdjęciu widać, że okolice gniazd nie są już prawie dotknięte gołożerem
i że w przeciwieństwie do drzew sąsiadów, które nie zostały poddane napromie-
niowywaniu QUANTECA, nie powstały tu również nowe gniazda.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH