strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Plaga barczatki puchowicy

 
QUANTEC opanowuje ciężką plagę


W Europie, oprócz kózek na sosnach szeroko rozpowszechniony jest szkodnik, zwany barczatką puchowicą, który na naszych terenach doświadczalnych za- atakował drzewa wiśniowe, lipy i brzozy.

U nowo zasadzonych drzew, ze względu
na ich niską wysokość, można było przy pomocy drabiny sięgnąć oprzędów paso-
żyta i usunąć je; u starszych drzew nie
było to możliwe
 i dlatego poddano je wy-
łącznie działaniu QUANTECA.

Już po dwóch tygodniach plaga barczatki  była w widoczny sposób opanowana; nie stwierdzono też dalszych szkód (gołożeru).  Problem został rozwiązany poprzez afirma-
cję, wibracje biopól cedru i lawendy, a na
koniec poprzez skan generatora (tutaj bliższe informacje na ten temat).

Szczególnie dziwne jest, że przedstawione wyżej sąsiednie drzewo, które znajduje się w bezpośrednim pobliżu terenu doświad-
czalnego firmy M-TEC AG, zostało w tym samym
czasie jeszcze dotkliwiej zaatakowane i zniszczone . . .

 

© 2013 by QUANTEC GmbH