strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Dotyk – Węch – Smak
– Słuch – Wzrok

 
Naszych pięć zmysłów to odbiorcy, poprzez których nasze otoczenie na
nas oddziałuje. Sumę wszystkich oddziałujących na nas rzeczy
nazywamy rzeczy-wistością; stąd ta nazwa. Zatem tylko to, co może na
nas oddziaływać, kształtuje nasze wyobrażenie rzeczywistości.

Świat realny to pojęcie nadrzędne, obejmujące niezliczoną ilość
rzeczywistości.  Dla przykładu pies żyje wraz z człowiekiem w tym
samym realnym świecie, ale w zupełnie innej rzeczywistości; podczas
spaceru w parku mamy z nim tylko mały zbiór takich samych wrażeń.
Pies czuje np. zupełnie inne zapachy i słyszy dużo więcej dźwięków niż
człowiek.

Naszych pięć zmysłów jest tak ukształtowanych, że może uchwycić
znikomo mały procent otaczającego nas świata. Przykładowo ludzkie
oko widzi zaledwie 1 % całego, elektromagnetycznego spektrum! Ten
zatem, który osądza świat według tego, czego może dotknąć,
powąchać, posmakować, usłyszeć lub zobaczyć, musi nieuchronnie
błądzić.

Gdy dodamy do tego wszystkie zjawiska, które są niedostępne naszym
pięciu zmysłom, staje się oczywiste: jeśli ktoś mówi o sobie, mówi
jedynie o swojej wierze w to, co może zobaczyć lub czego może
dotknąć.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH