strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Hierarchia

 
Podświadomość = Nadświadomość

Gdy człowiek ma zdecydować, co jest instancją nadrzędną, czy świadomość stanu czuwania czy podświadomość, mamy skłonność, aby przypisywać  większy priory-
tet świadomości czuwania. Człowiek ulega bowiem iluzji, że to jego świadomość (stanu czuwania) decyduje, dokąd prowadzi jego droga przez życie.

W rzeczywistości sprawa przedstawia się jak w wypadku góry lodowej, której większa część znajduje się pod wodą i jest poddana działaniu prądów. Widoczny szczyt podąża tylko za resztą.

Ponieważ więc podświadomość jest świadomością nadrzędną, a nie - jak sugeruje nazwa - podrzędną, określenie "pod-świadomość" wprowadza w błąd; trafniejsze byłoby już pojęcie "nad-świadomość" .

My określamy to jako "nieświadomość".

Powrót

 

© 2013 by QUANTEC GmbH