strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Logika dostępu diody

 
 

Biały szum ma właściwości cząsteczek kwantowych. Dlatego w tym miejscu logikę dostępu, w oparciu o którą pracuje QUANTEC, można w zrozumiały sposób wyjaśnić laikowi tylko poprzez analogię. W rzeczywistości powią-
zanie białego szumu z komputerem jest również dla fa-
chowców zagadnieniem tak skomplikowanym, że do niedawna QUANTEC był jedynym, dostępnym na rynku urządzeniem, które wykorzystywało tę technolo-
gię; dziś posiada zatem największe doświadczenie w zastosowaniu diod z białym szumem.

A teraz wspomniana analogia: kiedy ma się przykładowo ustalić idealny kolor,
który mógłby zenergetyzować i harmonizująco wpłynąć na klienta, istniejąca
w komputerze baza danych, zawierająca wszystkie kolory do sprawdzenia, zos-
taje powiązana z białym szumem. Gdy chce się przetestować pięć kolorów, spektrum szumu diody dzieli się na pięć równych pasm częstotliwości; pasma
te zostają przez software QUANTEC automatycznie ponumerowane i przypo-
rządkowane pięciu kolorom, zawartym w bazie danych.

 

Gdy z białym szumem połączona zostanie świadomość, szum, który przedtem był rozłożony na wszystkie pas-
ma częstotliwości (p. grafika na górze) wzmacnia się
w jednym pasmie bardziej niż we wszystkich pozosta-
łych (p. grafika obok). Software QUANTEC musi teraz tyl-
ko znaleźć, jaki kolor odpowiada danemu pasmu często-
tliwości i tak oto nie-świadomość sama wyszukuje sobie potrzebny kolor! Mówiąc obrazowo biały szum to klawia-
tura
, którą może posługiwać się nieświadomość, aby coś zakomunikować.

Powrót

 

© 2013 by QUANTEC GmbH