strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english      


Umysł & materia

 
Siła umysłu
   
   

Punktem wyjściowym badań nad białym szumem były wyniki doś-
wiadczeń, które dowodziły, że ludzka świadomość może poprzez myśli wpływać na materię. W la-
boratorium PEAR zebrano dowody, że studenci siedząc na kanapie mogli poprzez swoje myśli w takim stopniu wywrzeć wpływ na spada-
nie kulek w desce Galtona, że te spadały bardziej na prawo lub
na lewo, w zależności od intencji studentów.

W opisie wyników tych badań (Margins of Reality) stwierdzono również, że odległość studentów od deski Galtona nie miała żad-
nego wpływu na wynik. Niektóre testy pomyślano w ten sposób,
że podczas ich przeprowadzania studenci nawet nie znajdowali się na tym samym kontynencie. Wynik pozostawał zawsze jednakowy!

Powrót

 

© 2013 by QUANTEC GmbH