strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    english       español   


Siła umysłu

 

Anomalie to wydarzenia, które mają miejsce, choć z naukowego punktu widzenia nie powinny się wogóle przytrafić. W USA zostało założone specjalne laboratorium, które zajmuje się wyłącznie badaniem takich anomalii – Princeton Engineering Anomalies Research Labor (w skrócie: PEAR).


 

W tym doświadczeniu odchylenie przy "+" wyniosło 10 %, przy "-"  5 %.

Po tym, jak w Princeton udało się udowodnić, że można poprzez myśli zmienić linię spadku kulek, zajęto się badaniami nad białym szumem. Po udowodnieniu, że siła umysłu kieruje materią, ce-
lem naukowców było ustalić, czy i w jakim stopniu człowiek może poprzez biały szum jako inter-
fejs oddziaływać na komputer. Aby sprawdzić te hipotezę po-
sadzono przed komputerem studentów; komputer, który
był poddany działaniu białego szumu, musiał ciągle dokonywać wyboru: plus lub minus. Wynik tych wieloletnich badań: kiedy ludzie myślą "plus", podczas gdy komputer sterowany przez diodę z białym szumem ma dokonać wyboru pomiędzy „plus" a „minus", statystycznie znacząco wzrasta udział wyborów komputera na „plus" (por. wykres).

Powrót

 

© 2013 by QUANTEC GmbH