strona główna    kontakt    metryczka
deutsch    español    english    deutsch    english    español      


Witamy!

 
Instrumentalna biokomunikacja poprzez QUANTEC®


quantec, kintec, Radionik, Kinesiologie, Diode, Photonen, quantek, quantrum, Rosenquarz, Dreieck, mtek, emtek, m-tec, emtec, mtec, Buengner, Büngner, Bügner, Feng Shui, Vasati, Vastu, Geopathie, X-Radionik, Radionik, Radionik-Gerät


Organizmy żywe mają zdolność komunikowania się między sobą poza obszarami, które są odczuwalne lub mierzalne (biokomunikacja).

Instrumentalna biokomunikacja oznacza możliwość zbudowania fizykalnego urządzenia w taki sposób, aby było ono w stanie symulować system biologiczny. Wynik: urządzenie takie może odbierać informacje od innych systemów biologicz-
nych i również dostarczać informacji innym systemom.

Interfejsy umożliwiające komputerowi komunikację z systemami biologicznymi bazują z jednej strony na diodach, które wytwarzają  biały szum, a z drugiej na zjawisku nielokalnych fenomenów fizyczno-kwantowych (fotony bliźniacze).

Dziedziny zastosowań dla tej technologii są praktycznie nieograniczone. QUANTEC®  jest obecnie wiodący na świecie w dziedzinie biokomunikacji.

 

© 2013 by QUANTEC GmbH